Multilingual Turkish Dictionary

FACE TO THE WALL

FACE TO THE WALL : English Turkish

duvara karşı durmak, duvara karşı bakarak ayakta durmak