Multilingual Turkish Dictionary

FACTBOOK

FACTBOOK : English Turkish

n. belirli bir alan veya konuda bilgi içeren kitap