Multilingual Turkish Dictionary

FAG-END

FAG-END : English Azerbaijani Turkish

lazımsız qalıq, tulantı [nəyinsə], papiros kötüyü