Multilingual Turkish Dictionary

FAKER

FAKER : English Turkish Redhouse

fak.erisim üçkâğıtçı, sahtekâr, dolandırıcı