Multilingual Turkish Dictionary

FAKTOQRÄFİYA

FAKTOQRÄFİYA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[lat. factum ve yun. grapho
yazrram] kit. Faktlarrn (olmuş ha-diselerin) tehlil edilmeden, ümumileşdi-rilmeden ve ya bedii cehetden işlenilme-den tesvir edilmesi.