Multilingual Turkish Dictionary

FAL AÇMAK (YA DA BAKMAK)

FAL AÇMAK (YA DA BAKMAK) : Turkish Turkish

akla, su, iskambil vb. ye bakarak gelecekte olacak şeyleri anlamaya çalışmak