Multilingual Turkish Dictionary

FALSE ARREST

FALSE ARREST : English Turkish

hatalı tutuklama, bir insanı yasadışı tutuklama veya kanuna aykırı biçimde gözaltına alma