Multilingual Turkish Dictionary

FALSE ATTACK

FALSE ATTACK : English Turkish

aldatma taarruzu, aldatıcı veya oyalayıcı bir taktik olarak kullanılan taarruz