Multilingual Turkish Dictionary

FALSO YAPMAK

FALSO YAPMAK : Turkish Turkish

yanlış çalmak, söylemek

FALSO YAPMAK : Turkish Turkish

yanlış davranışta bulunmak

FALSO YAPMAK : Turkish French

détonner