Multilingual Turkish Dictionary

FAMILY STATUS

FAMILY STATUS : English Turkish

medeni hali, aile durumu, ailenin sosyal statüsü, evlilik statüsü ve çocuk sayısı (bekar, evli ve çocuklu, vb.)