Multilingual Turkish Dictionary

FANATIC BELIEF

FANATIC BELIEF : English Turkish

fanatik inanç, fanatik düşünce, aşırı ve ölçüsüz inanç, radikal düşünce, radikal fikir