Multilingual Turkish Dictionary

FANATICALLY

FANATICALLY : English Turkish

adv. fanatik bir şekilde, aşırı ve ölçüsüzce, radikal olarak, radikal şekilde, bağnaz bir şekilde; dindar bir bağnazlık içerisinde olacak şekilde, katı bir biçimde, tam anlamıyla,