Multilingual Turkish Dictionary

FANATLIQ

FANATLIQ : Turuz Farsca - Türkce

uymallıq koramallıq. koruna, qanmazın uymaq, təqlid edmək. mütəəssiblik