Multilingual Turkish Dictionary

FANER

FANER : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [alm.]
Yaraşrq üçün taxta şeylerin üzüne yaprşdrrrlan nazik taxta te-beqesi.
çarpaz yaprşdmlmrş bir neçe tebeqe nazik ağac qatrndan ibaret taxta növü. Faner lövhələrin qalınlığı.
Kamal özünə qəribə bir kirşə qayırmışdı, onun yanlarına nazik fanerdən təyyarədə olduğu kimi iki qanad vurmuşdu. M.Rzaquluzade. // Hemin mate-rialdan qaynlmrş, düzeldilmiş. Faner qapı.