Multilingual Turkish Dictionary

FANTASISE

FANTASISE : English Turkish

v. hayallere dalmak, hayal kurmak, hayallere dalmaktan zevk almak, düş kurmaktan zevk almak; hayal etmek, hayalinde yaratmak (ayrıca fantasize)