Multilingual Turkish Dictionary

FAR LEFT

FAR LEFT : English Turkish

aşırı derecede liberal siyasi görüşlere sahip insanlar grubu