Multilingual Turkish Dictionary

FARK-I TÂMM

FARK-I TÂMM : Turkish Risale

Tas: Dünya ile olan alâkaları tamamen terkederek, ehadiyyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haleti

FARK-I TÂMM : Ottoman Turkish

Tas: Dünya ile olan alâkaları tamamen terkederek, ehadiyyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haleti