Multilingual Turkish Dictionary

FARKLILIK

FARKLILIK : Turkish Turkish

farklı olma durumu, ayrımlılık

FARKLILIK : Turkish Turkish

doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik

FARKLILIK : Turkish German

Abweichung [die], UNterschied [der]

FARKLILIK : Turkish French

différence [la]