Multilingual Turkish Dictionary

FARROW

FARROW : English Azerbaijani Turkish

n. 1] çoşqalama, balalama [donuzlarda] 2] donuz peyini, çoşqa qığı
v. çoşqalamaq, balalamaq

FARROW : English Turkish

v. doğurmak (domuz), yavrulamak (domuz)