Multilingual Turkish Dictionary

FARZÎ

FARZÎ : Turkish Risale

Farzedilene, tahmin olunana dair. Takdir ve tahmin usulüne dayanan ve ona müteallik

FARZÎ : Ottoman Turkish

Farzedilene, tahmin olunana dair. Takdir ve tahmin usulüne dayanan ve ona müteallik