Multilingual Turkish Dictionary

FATHER CONFESSOR

FATHER CONFESSOR : English Turkish

günah çıkarmaya yetkili peder, itiraf dinlemeye yetkili rahip; ruhani baba