Multilingual Turkish Dictionary

FAVORABLE ANSWER

FAVORABLE ANSWER : English Turkish

olumlu cevap, beklenen karşılık, duyulmak istenen cevap