Multilingual Turkish Dictionary

FEEL LIKE DOING SOMETHING

FEEL LIKE DOING SOMETHING : English Turkish

irşeyler yapmak istemek, bir faaliyette bulunmayı arzu etmek