Multilingual Turkish Dictionary

FEELIN

FEELIN : English Turkish

n. duygu, his, algı, algılama, idrak; duygusal durum; his, alıgı, farkındalık; hassaslık, duyarlılık, fikir, düşünce; yazık, merhamet, acıma, şefkat