Multilingual Turkish Dictionary

FEET OF CLAY

FEET OF CLAY : English Turkish

n. hamurundaki bozukluk, değer verilen birinin hamurundaki bozukluk