Multilingual Turkish Dictionary

FEHAMETLU

FEHAMETLU : Turkish Turkish

üyüklük, ululuk gösteren (kimse)

FEHAMETLU : Turkish Turkish

osmanlı ımparatorluğu zamanında sadrazamlara, mısır hidivi ve yabancı prenslere, eyalet beylerine verilen san