Multilingual Turkish Dictionary

FEIGNINGLY

FEIGNINGLY : English Turkish

adv. numaradan bir şekilde; samimi olmayan bir şekilde, samimiyetsizce