Multilingual Turkish Dictionary

FELDMAREŞAL, -Lİ

FELDMAREŞAL, -Lİ : Turkish Turkish

alman, avusturya, ıngiliz, rus ve ısveç askeri hiyerarşisinde en yüksek rütbe