Multilingual Turkish Dictionary

HÂDİY-ÜT TARİK

HÂDİY-ÜT TARİK : Turkish Risale

Hidayet yoluna sevkeden, mürşid. Doğru yolda giden

HÂDİY-ÜT TARİK : Ottoman Turkish

Hidayet yoluna sevkeden, mürşid. Doğru yolda giden