Multilingual Turkish Dictionary

H. PYLORI

H. PYLORI : English Turkish

n. Helikobakter pilori, Helicobacter pylori, midede ya da ince bağırsakta ülsere ve enflamasyona neden olan spiral şeklinde bakteri türü