Multilingual Turkish Dictionary

HAÇALAŞMAQ

HAÇALAŞMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax haçalanmaq. Şid-dətli küləklərin nəticəsində qayalar get-gedə sivriləşir, haçalaşırdı. S.Veliyev. Yol haça-laşanda Muxtar əlini sağ tərəfə tuşlayıb 0a-hinə göstəriş verdi.. B.Bayramov.