Multilingual Turkish Dictionary

HABER GÖNDERMEK

HABER GÖNDERMEK : Turkish Turkish

(bir durumu) biri ya da herhangi bir araçla bildirmek

HABER GÖNDERMEK : Turkish English

v. send word to