Multilingual Turkish Dictionary

HABITANCY

HABITANCY : English Turkish

n. ikametgah, belirli bir meskende ikamet etme eylemi; bir bölgede yaşayan insanların toplam sayısı, nüfus