Multilingual Turkish Dictionary

HACHURE

HACHURE : English Turkish military

TARAMA HATLARI:Arazideki yükseklik farklarını haritalar üzerinde göstermek için, taramada kullanılan kısa hatlar. Tarama; meyil istikametinde çizilir. Halen, bu tarama sisteminden ziyade tesviye eğrileri kullanılmaktadır

HACHURE : French Turkish

[la] (resimde) tarama, tarama çizgisi