Multilingual Turkish Dictionary

HACZETMEK

HACZETMEK : Turkish Turkish

ir alacağın ödenmesi için, borçlunun yaşam ve mesleğinde gerekli olan şeyler dışında kalan para, aylık ya da malına icra dairesince el konmak

HACZETMEK : Turkish English

v. distrain, seise, levy, sequestrate, distrain on, attach, confiscate, distrain up, distress, garnish, garnishee, impound, sequester, vest