Multilingual Turkish Dictionary

HAD A BAD TIME

HAD A BAD TIME : English Turkish

kötü vakit geçirdi, sıkıcı zaman geçirdi, eğlenmedi