Multilingual Turkish Dictionary

HAD A PETITION SIGNED

HAD A PETITION SIGNED : English Turkish

dilekçe imzalattı, resmi bir talep içeren belge üzerinde imza topladı