Multilingual Turkish Dictionary

HAD BIG DREAMS

HAD BIG DREAMS : English Turkish

üyük hayalleri vardı, büyük başarma isteği vardı, yüksek gayeleri vardı, hedefi yüksekti