Multilingual Turkish Dictionary

HAD NO ANSWER

HAD NO ANSWER : English Turkish

cevapsız bıraktı, çözüm bulamadı, söylenecek bir şey bulamadı, sözsüz bıraktı