Multilingual Turkish Dictionary

HAD NO COMPLAINTS

HAD NO COMPLAINTS : English Turkish

şikayetleri olmadı, olumsuz eleştiri yapmadı, itirazları yoktu, yakınmaları olmadı