Multilingual Turkish Dictionary

HADDİ Mİ ( YA DA HADDİNE Mİ DÜŞMÜŞ)

HADDİ Mİ ( YA DA HADDİNE Mİ DÜŞMÜŞ) : Turkish Turkish

onun bunu yapmaya yetkisi ya da yeteneği yoktur