Multilingual Turkish Dictionary

HAFİFLƏNMƏK

HAFİFLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

alçanmaq

HAFİFLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

durumu pozulmaq

HAFİFLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kötüləşmək

HAFİFLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qırılmaq. mahvetmək

HAFİFLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sınmaq

HAFİFLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

vazgeçmek feragat etmek