Multilingual Turkish Dictionary

HAFİYELİK

HAFİYELİK : Turkish Turkish

hafiye olma durumu ya da hafiyenin görevi, gizli izleme

HAFİYELİK : Turkish French

espionnage [le], délation [la]