Multilingual Turkish Dictionary

HAFTARAH READ

HAFTARAH READ : English Turkish

Haftarah okuma, Tevrat'ın haftalık okumasından sonra gelen haftalık peygamberler okuması