Multilingual Turkish Dictionary

HAHNYUM

HAHNYUM : Turkish Turkish

atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, °nilsbohryum, simgesi ha