Multilingual Turkish Dictionary

HAKEZA

HAKEZA : Turkish Turkish

unun gibi, böyle

HAKEZA : Turkish Risale

Öylece. Bunun gibi. Böyle

HAKEZA : Ottoman Turkish

Öylece. Bunun gibi. Böyle

HAKEZA : Ottoman Turkish

unun gibi