Multilingual Turkish Dictionary

HALƏTİ ƏMALI

HALƏTİ ƏMALI : Turuz Farsca - Türkce

duruşu yürüşü haləti rəftarı.movzei rəftarı