Multilingual Turkish Dictionary

HAL, -Lİ

HAL, -Lİ : Turkish Turkish

ir şeyin içinde bulunduğu koşulların ya da taşıdığı niteliklerin tümü, durum, °vaziyet

HAL, -Lİ : Turkish Turkish

ir kimsenin, fiziksel ya da ruhsal yapısı, durumu

HAL, -Lİ : Turkish Turkish

ir kimsenin kendine özgü davranışı, tutumu

HAL, -Lİ : Turkish Turkish

şimdiki zaman; içinde yaşanan zaman

HAL, -Lİ : Turkish Turkish

güç, °kuvvet, °takat

HAL, -Lİ : Turkish Turkish

kötü durum, sıkıntı, dert

HAL, -Lİ : Turkish Turkish

maddenin değişik koşullardaki niteliği

HAL, -Lİ : Turkish Turkish

genellikle üstü kapalı pazaryeri