Multilingual Turkish Dictionary

HALDAN SALMAQ

HALDAN SALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əldən salmaq
ayaqdan, əldən, haldan salmaq

HALDAN SALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qımdırtmaq

HALDAN SALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qındırtmaq
onu döğüb qımdırtdı

HALDAN SALMAQ : Az Turkish Farsi

از توان انداختن. خسته و ناتوان کردن