Multilingual Turkish Dictionary

HALQALANMAQ

HALQALANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch.
Quşun aya-ğrna ve ya balrğrn quyruğuna halqa keçiril-mek. Halqalanmış (f.sif.) quş başqa biryerdə öldürüldükdə quşun ayağında olan halqa gös-tərilən ünvan üzrə lazımi yerinə göndərilir,
. quşun vurulduğu yer və tarix xəbər verilir. "Zoologiya".
Dövreye alrnmaq, mühasireye alrnmaq, dövrelenmek.
Halqa kimi olmaq, halqa şekline düş-mek, burum-burum olmaq. [Kerem:] Oynadı, külahı düşdü sərindən; Halqalandı zərif tel-lər, oynadı. "Əsli ve Kerem". Yel əsdi, meşə dindi; Sərvlər silkələndi; Suya qağayı endi; Halqalandı dalğalar. N.Xezri.
məc. Teeccübden, heyretden ve s. be-rele qalmaq. Qonşumun gözləri halqalandı. Birinci dəfə idi ki, o, qızından belə "iftira" eşidirdi. S.Rüstem.